Prevence je věcí běžné péče o sebe sama

Už malé děti jejich rodiče učí, že po objevení prvního zoubku si jej mají pravidelně čistit a při výskytu již několika mléčných zubů v rámci formování mléčného chrupu je nutné navštívit dentistu. K této návštěvě jsou pak potomci vedeni opakovaně po celou dobu jejich dětství a dospívání. Rodiče totiž velmi dobře vědí, co může vyvstat za situaci, když bude podobná prevence zanedbána.

Pokud však již pociťujete následky

A jinak to není ani v oblasti péče o zdravé fungování jiných lidských orgánů a tělesných částí, než pouze u chrupu. Muži se například často trápí se svou prostatou. I zde je prevence zcela zásadním krokem péče o vlastní zdraví. Pokud však muž ociťuje příznaky obtíží s močením, vyplývá nutnost návštěvy lékaře nikoli ze snahy o prevenci, ale ze snahy o co možná největší eliminaci negativních důsledků pociťovaných zdravotních potíží.