Restitučních nároků se neobávejte

Tak jste do toho pěkně vpadli. Stát Vám v minulém režimu vyvlastněný pozemek nevydá. A Vy máte starost navíc! To Vám to tedy pěkně zavařil, ten Váš majetný předek! A hned potom také režim, který zavařil všem! A Vy abyste se teď staral o další problém. Jako by jich nebylo ve Vašem životě málo! Možná byste se už neměl rozčilovat nad svým majetným předkem velkostatkářem, ale ani nad bývalým režimem, protože Vám to stejně nebude nic platné! Vezměte rozum do hrsti a Vaše restituční nároky odprodejte.

To víte, že to jde

Jen své oprávněné vyrovnání berte, jako výhru v loterii a hned bude dobře. Co byste, proboha, dělal s polnostmi? Nebo s kusem lesa? Vy, takový městský člověk s chatou na Slapech? Oslovte člověka, který Vaše budoucí pozemky odkoupí a hlavně je bude obhospodařovat. Sepsáním a ověřením všech potřebných dokumentů z Vás spadne ten obtěžující závazek vůči svému předku! Vám se dostane zadostiučinění ve formě peněz, které budete mít hned na účtu. Ale také toho, že zděděné pozemky nebudou ležet ladem! Nebo alespoň ty náhradní!